Stron główna Przetargi Instrukcja RedakcjaPowrót

BIP Konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zkresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zkresu pomocy społecznej

więcej »
Konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2017 - 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Łopuszno z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2017 - 2018.

więcej »
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia o wyborze oferty złożonej w Konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

więcej »
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na lata 2015-2016

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz.1118 z późn. zm) Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczący prowadzenia na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od  1 stycznia  2015 r. do 31 grudnia 2016 r.  oraz zaprasza do składania ofert.

więcej »
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia o wyborze oferty złożonej w Konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od 01 września 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Termin składania ofert upłynął 30 lipca 2014r. o godz. 10.00.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez:

 

Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży

„Fundacja z Uśmiechem”

ul. Paderewskiego 11/39

25-001 Kielce

 

na kwotę 152  000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

 

W/w oferta otrzymała 55,25 punktów na 60 możliwych do uzyskania.

 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

 

Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczący prowadzenia na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od   1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i zaprasza podmioty wymienione w art. 3   ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) do składania ofert. Zlecenie zadania nastąpi w formie powierzenia, wraz z przyznaniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
 

więcej »
Protokół z oceny wniosków

Protokół z posiedzenia komisji w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć

w zakresie sportu w 2013 r.

więcej »
Dodatkowy nabór wniosków na wspieranie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Łopuszno w 2013 roku

Wójt Gminy Łopuszno na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/237/2010 ze zmianami Rady Gminy Łopuszno z dnia 09 listopada 2010 roku ogłasza dodatkowy nabór wniosków na wspieranie zadań publicznych w zakresie: ROZWOJU SPORTU W GMINIE ŁOPUSZNO w 2013 roku.

więcej »
Protokół z oceny wniosków

Protokół  nr 2  z posiedzenia komisji  z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie :          oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć

w zakresie sportu w 2011 r.

więcej »
NABÓR WNIOSKÓW NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/237/2010 ze zmianami Rady Gminy Łopuszno z dnia 09 listopada 2010 roku ogłasza nabór wniosków na wspieranie zadań publicznych w zakresie:
ROZWOJU SPORTU W GMINIE ŁOPUSZNO w 2011 roku

więcej »
  następna »

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2021 ESC S.A.