Stron główna Przetargi Instrukcja RedakcjaPowrót

BIP informacje urzędu

DECYZJA STAROSTY KIELECKIEGO

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23/                                 

orzekam:

Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Sarbice Pierwsze jako działka nr 562 o pow. 0,0426 ha stanowi mienie gminne.

więcej »
ZAWIADOMIENIE - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.23) zawiadamia się, że dnia 17.05.2017r, na wniosek z dnia 16.05.2017r., złożony przez Gminę Łopuszno ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno, reprezentowaną przez Pana Wiesława Gałkę - Zastępcę Wójta Gminy Łopuszno, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

- ,,Budowie kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno" o następujących parametrach technicznych inwestycji liniowej o łącznej długości:  

więcej »
OBWIESZCZENIE - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 17.05.2017r, na wniosek z dnia 16.05.2017r., złożony przez Gminę Łopuszno  ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno, reprezentowaną przez Pana Wiesława Gałkę Zastępcę Wójta Gminy Łopuszno, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

- ,,Budowie kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno" o następujących parametrach technicznych inwestycji liniowej o łącznej długości: 

więcej »
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o przedmiocie decyzji , która ma być wydana dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowego oraz silosów z przeznaczeniem na składowanie płodów rolnych i ich pochodnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach 381/3 oraz 382 - obręb 0043, gm. Łopuszno, powiat kielecki województwo świętokrzyskie"

więcej »
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji   inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późń. zm.), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 267). Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 24.02. 2017r, na uzupełniony dnia 16.03.2017r., wniosek przez: Pana Maksymiliana Sidło zam. Aleksandrówka Nr 28, 25-825 Kielce, reprezentującego firmę ENERPROJEKT s.c., działającego jako pełnomocnik   na rzecz i w imieniu firmy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie , ul. Garbarska Nr 21A, 20-340 Lublin, z adresem do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna , ul. Al. Marszałka J. Piłsudskiego Nr 51, 26-110 Skarżysko Kamienna, woj. świętokrzyskie została wydana: DECYZJA Nr 01/2017 Wójta Gminy Łopuszno, Znak: GI-6733.01.2017 z dnia 08.05.2017r., w sprawie  - ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie nowego odcinka napowietrznej i kablowej sieci niskiego napięcia ( nN-0,4kV ) na odcinku od istniejącego słupa Nr 1 do słupa Nr 1/3 - na działkach nr ewid. 73/5, 73/7, 128, 129, 144, 42, 141, obręb 0038 - Ruda Zajączkowska,   gmina  Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

więcej »
DECYZJA STAROSTY KIELECKIEGO

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23/

orzekam:

Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Łopuszno jako działki nr: 61, 150, 211, 277/1, 277/2, 301/1, 301/5, 351/1, 351/4, 360/2, 381/2, 420, 425/2, 432, 441/1, 478/2, 478/3, 478/5, 499, 595, 598, 602/1 o łącznej pow. 5,4221 ha stanowi mienie gminne.

więcej »
DECYZJA STAROSTY KIELECKIEGO

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23/

orzekam:

Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Czartoszowy jako działka nr 128 o pow. 0,4600 ha stanowi mienie gminne.

więcej »
DECYZJA STAROSTY KIELECKIEGO

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23/

orzekam:

Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Dobrzeszów jako działki nr: 113/2, 31/3, 34/3 o łącznej pow. 1,0263 ha stanowi mienie gminne.

więcej »
DECYZJA STAROSTY KIELECKIEGO

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23/                                 

orzekam:

Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Piotrowiec jako działka nr 371/2 o pow. 0,2878 ha stanowi mienie gminne.

więcej »
LISTA KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PYBLICZNEGO W ŁOPUSZNIE

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Łopuszno uzupełniającego naboru kandydatów organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie, publikujemy listę zgłoszonych kandydatów do w/w Rady.

więcej »
  następna »

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2021 ESC S.A.