,     Powrót

BIP Konkursy

Protokół z oceny wniosków

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 07-06-13

Protokół z posiedzenia komisji w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć

w zakresie sportu w 2013 r.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 27/2013 z dnia 28.05.2013 r. Wójta Gminy Łopuszno w składzie:

1. Michał Nyga - przewodniczący
2. Marzena Głowala - sekretarz
3. Anna Dudek - członek
4. Małgorzata Wąsek - członek

w dniu 5 czerwca 2013 r. dokonała rozpatrzenia wniosków jakie wpłynęły na wspieranie zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno


Termin składania wniosków upłynął 24 maja 2013 r.

W terminie do 24 maja 2013 r. wpłynęły wnioski z następujących klubów sportowych:

 

1. Łopuszański Klub Sportowy „ŁKS" w Łopusznie ul. Strażacka 5
(wniosek złożony 14.05.2013r - wnioskowana kwota 38.700,- zł.)


2. Ludowy Klub Sportowy „RYWAL" w Gnieździskach 26-070 Łopuszno
(wniosek złożony 15.05.2013 r. - wnioskowana kwota 2.000,- zł.).

 

3. Ludowy Klub Karate Kyokushin Budokai w Łopusznie ul. Konecka 2
(wniosek złożony 24.05.2013 r. - wnioskowana kwota 25.000 zł,)
Prezes Klubu został telefonicznie wezwany do złożenia wyjaśnień.

 

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskami przedłożonymi przez kluby uznała, że złożone wnioski spełniają warunki i proponuje przeznaczyć środki finansowe na 2013 r. dla niżej wymienionych klubów w wysokości:

 

1. Łopuszański Klub Sportowy „ŁKS" w Łopusznie ul. Strażacka 5 - 20.300,-zł.
(słownie: .dwadzieścia tysięcy trzysta złotych)


2. Ludowy Klub Sportowy „RYWAL" w Gnieździskach, 26-070 Łopuszno - 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

 

3. Ludowy Klub Karate Kyokushin Budokai w Łopusznie ul. Konecka 2 - 5.000 zł
( słownie: pięć tysięcy złotych )


RAZEM: 27.300,- zł ( słownie: dwadzieścia siedem trzysta złotych )

   
« powrót

Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.