,     Powrót

BIP Konkursy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Napisał : Beata Stefańczyk (beata.stefanczyk@lopuszno.pl) | Data utworznia: 01-08-14

Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia o wyborze oferty złożonej w Konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od 01 września 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Termin składania ofert upłynął 30 lipca 2014r. o godz. 10.00.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez:

 

Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży

„Fundacja z Uśmiechem”

ul. Paderewskiego 11/39

25-001 Kielce

 

na kwotę 152  000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

 

W/w oferta otrzymała 55,25 punktów na 60 możliwych do uzyskania.

 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji.

   
« powrót

Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2019 ESC S.A.