,     Powrót

BIP Konkursy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 29-12-14

Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia o wyborze oferty złożonej w Konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Termin składania ofert upłynął 19 grudnia 2014 r. o godz. 10.00.
W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez:

Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży
„Fundacja z Uśmiechem"
ul. Paderewskiego 11/39
25-001 Kielce

na kwotę 489 600,00 zł brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) w roku 2015 oraz na wartość 489 600,00 zł brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) w roku 2016

W/w oferta otrzymała 55 punktów na 60 możliwych do uzyskania.


Umowa z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji.

   
« powrót

Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.