,     Powrót

BIP Nabór

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU I SPRAW KANCELARYJNYCH

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 29-01-16

Wójt Gminy Łopusznie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie, ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno do zatrudnienia na stanowisku do spraw obsługi sekretariatu i spraw kancelaryjnych wybrana została Pani Aneta Dudek zamieszkała w Łopusznie.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Aneta Dudek spełniła wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw kancelaryjnych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Niniejsza informacja, zgodnie z Regulaminem zostaje umieszczona w BIP Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Wymagany termin upowszechniania informacji: od 29.01.2016r. do 28.04.2016r.

   
« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.