,     Powrót

BIP Nabór

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 10-02-16

Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie, ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno do zatrudnienia na stanowisku do spraw inwestycji i funduszy europejskich - 1 etat wybrany został Pan Robert Włodarczyk zamieszkały w miejscowości Jedle.

Uzasadnienie wyboru:

Pan Robert Włodarczyk spełnił wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. inwestycji i funduszy europejskich oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.


Niniejsza informacja, zgodnie z Regulaminem zostaje umieszczona w BIP Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Wymagany termin upowszechniania informacji: od 10.02.2016r. do 09.05.2016r.

   
« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.