,     Powrót

BIP Nabór

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA SPORTOWO – WYPOCZYNKOWEGO W ŁOPUSZNIE

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 31-03-16

Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego  w Łopusznie do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Łopusznie wybrany został Pan Sławomir Stelmaszczyk zamieszkały w Łopusznie.

Uzasadnienie wyboru:

Pan Sławomir Stelmaszczyk spełnił wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Łopusznie oraz uzyskał wysoką liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Niniejsza informacja, zgodnie z Regulaminem zostaje umieszczona w BIP Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Wymagany termin upowszechniania informacji:
od 31.03.2016r. do 30.06.2016r.

   
« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.