,     Powrót

BIP Konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zkresu pomocy społecznej

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 23-12-16

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zkresu pomocy społecznej

Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia o wyborze oferty złożonej w Konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.


Termin składania ofert upłynął 14 grudnia 2014 r. o godz. 15.30. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez: Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z Uśmiechem" ul. Mielczarskiego 121/303 25-611 Kielce


Złożona oferta spełnia wymogi określone w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.),ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. Zm.) oraz zawarte w ogłoszeniu o konkursie.


Dotychczasowa działalność Fundacji daje podstawy sądzić, że zadanie realizowane będzie w sposób poprawny.

   
« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.