,     Powrót

Aktualności

Zapytanie ofertowe - „Gimnazjum bez barier

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 31-05-17

logo_512_01_512_512_02_512_02
Wójt Gminy Łopuszno zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn.: Zakup wraz
z dostawą materiałów piśmienniczych dla uczestników projektu oraz materiałów eksploatacyjnych
do prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu: „Gimnazjum bez barier"

1. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres Urzędu Gminy w Łopusznie ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno w kopercie z opisem: „Propozycja cenowa / ofertowa na zadanie pn.: Zakup wraz z dostawą materiałów piśmienniczych dla uczestników projektu oraz materiałów eksploatacyjnych do prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu: „Gimnazjum bez barier"

lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
a) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
b) Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.

 

 

Pełna treść w załączeniu

 

 

   
« powrót

Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.