Stron główna Przetargi Instrukcja RedakcjaPowrót

Aktualności

Konkurs fotograficzny

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 09-06-17

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Piękne zakątki Ziemi Łopuszańskiej dawniej i dziś"

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Piękne zakątki ziemi Łopuszańskiej" jest Wójt Gminy Łopuszno


Cele konkursu to:
- rozwijanie wrażliwości na piękno lokalnego krajobrazu,
- kształtowanie dumy lokalnych mieszkańców z miejsca, w którym żyją,
- promowanie wypoczynku na łonie natury i na terenie Gminy Łopuszno,
- sławienie piękna i bogactwa przyrody Gminy Łopuszno,
- ukazanie ekspresji i bogactwa życia - ludzi, społeczności, świata przyrody w miejscowościach leżących na terenach Gminy Łopuszno- w wartościowych i historycznych fotografiach,

 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
Prace powinny być związane tematycznie z terenem Gminy Łopuszno.
Każdy uczestnik może nadesłać do 5 prac.
W przypadku starych fotografii dawnego Łopuszna i dawnej Gminy, uczestnicy konkursu nie muszą być autorami zdjęć.
Każde zdjęcie powinno być opatrzone w: godło autora (pseudonim) lub właściciela starych fotografii, tytuł, rok, miejsce wykonania.
Do koperty (zaadresowanej na: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Włoszczowska 40 i zatytułowanej: Konkurs fotograficzny "Piękne zakątki Ziemi Łopuszańskiej dawniej i dziś"), należy włożyć:
Wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć,.
Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2017 r.
Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę
Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie do dnia 31 sierpnia 2017r.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie.
Prace będą prezentowane podczas Dni Kultury Łopuszna w październiku br.


NAGRODY:
1. Organizator przewiduje cenne nagrody finansowe za I, II i II miejsce oraz rzeczowe za trzy wyróżnienia.
2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.


Wykorzystanie prac:
1. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych i innych wydawnictwach.
2. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób). W sprawie konkursu prosimy o kontakt z: Barbara Pawelczyk, tel. 600-036-875 lub Małgorzata Soboń, tel. 668-40-22-78.


*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu

 

konkurs_fot_512

 

 

 

 

   
« powrót

Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2020 ESC S.A.