,     Powrót

BIP Konkursy

Protokół z oceny wniosków

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 06-07-11

Protokół  nr 2  z posiedzenia komisji  z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie :          oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć

w zakresie sportu w 2011 r.

Komisja powołana Zarządzeniem  Nr 03/11  z dnia 03.01.2011 r.  Wójta Gminy Łopuszno w składzie :

 

1. Grzegorz Janiszewski - przewodniczący

 

2. Jolanta Krzesimowska - sekretarz

 

3. Anna Dudek - członek

 

4. Małgorzata Wąsek - członek

 

w dniu 28 czerwca 2011 r. dokonała rozpatrzenia wniosków jakie wpłynęły na wspieranie zadań  publicznych ogłoszony  w dniu 13 czerwca 2011 r. przez Wójta Gminy Łopuszno , oraz uzupełnień do wniosków jakie komisja zaleciła  dla 2 klubów.

 

Komisja po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi przez kluby uznała, że wnioski spełniają warunki i postanowiła przyznać dla niżej wymienionych klubów środki pieniężne w wysokości:

1. Uczniowskim Klub Sportowy „WiR" w Łopusznie ul. Konecka 7A - 20.000,00 zł

  (słownie:     dwadzieścia  tysięcy)

2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW" w Łopusznie - 45.000,00 zł.

  (słownie: czterdzieści   pięć   tysięcy.)

3. Uczniowski Klub Sportowy „LIDER" w Łopusznie ul. Strażacka 5 - 35.000,00 zł.

  (słownie: trzydzieści pięć  tysięcy )

4. Ludowy Klub Karate  w Łopusznie  ul. Konecka 2  -  20.000,00 zł.

  ( słownie :  dwadzieścia    tysięcy )

 

Wyniki oceny wniosków zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łopusznie oraz na stronie internetowej gminy Łopuszno, natomiast oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

   
« powrót

Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.