,     Powrót

BIP Konkursy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Łopuszno uzyskała dodatkowe środki finansowe w wysokości 17 000PLN na realizację usług integracji społecznej w 2010 roku.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Usługi szkoleniowe - organizacja wizyty studyjnej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Łopuszno  uzyskała dotację w wysokości  448  016,66PLN , której  część  w wysokości  10 000PLN przeznacza na realizację usług   szkoleniowych w 2010 roku.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wójt Gminy Łopuszno informuje, że na zaproszenie do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej odpowiedziało 14 oferentów składając oferty na ogólną kwotę 119 332,50 zł.
W roku bieżącym w programie alokacja środków wynosi 80 000 zł.

więcej »
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie :
rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.

więcej »
Protokół z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego na wykonanie plakatu profilaktycznego

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łopusznie odbytego w dniu 09 kwietnia 2010 roku z roztrzygnięcia

konkursu plastycznego na wykonanie plakatu profilaktycznego.

 

więcej »
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

  Łopuszno, 07-04-2010r.

    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

  Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Łopuszno  uzyskała dotację w wysokości  448  016,66PLN , której  część  w wysokości  80 000PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług w 2010 roku.

więcej »
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Na podstawie art. 13 ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

więcej »
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia ofert w zakresie realizacji zadania publicznego pn. Dofinansowanie klubów i związków sportowych w zakresie sportu na realizację zadań publicznych gminy Łopuszno.

więcej »
OTWARTY KONKURS OFERT - DOFINANSOWANIE KLUBÓW SPORTOWYCH W ZAKRESIE SPORTU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁOPUSZNO

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.  Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowej umowy o wykonanie zadania publicznego i sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  z 2005r. Nr 264, poz. 2207)

więcej »
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie - Podinspektor ds. Ochrony Środowiska

więcej »
« poprzednia następna »

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.