,     Powrót

BIP Nabór

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. MIENIA KOMUNALNEGO I GOSPODARKI GRUNTAMI

Wójt Gminy Łopusznie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie, ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno do zatrudnienia na stanowisku do spraw mienia komunalnego i gospodarki gruntami - ½ etatu wybrana została Pani Klaudia Jachimczyk, zamieszkała w Eustachowie Dużym.

więcej »
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie, ul. Konecka Nr 12, 26-70 Łopuszno

1. Stanowisko i wymiar czasu pracy: ds. inwestycji i funduszy europejskich, pełny etat.

więcej »
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie, ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno
1. Stanowisko i wymiar czasu pracy: ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, 1/2 etatu.

więcej »
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU I SPRAW KANCELARYJNYCH

Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy w Łopusznie, ul. Konecka Nr 12, 26-70 Łopuszno 

1. Stanowisko i wymiar czasu pracy: ds. obsługi sekretariatu i spraw kancelaryjnych, 1 etat.

więcej »
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. MIENIA KOMUNALNEGO I GOSPODARKI GRUNTAMI

Wójt Gminy Łopusznoogłasza otwarty i konkurencyjny nabórna wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie, ul. Konecka Nr 12, 26-70 Łopuszno 

1. Stanowisko i wymiar czasu pracy: ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami, 1/2 etatu.

więcej »
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie Dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie

Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12, do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie wybrana została Pani Ewelina Bernat zamieszkała w Rudzie Zajączkowskiej

więcej »
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie Wójt Gminy Łopuszno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie

Wójt Gminy Łopuszno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie

1. Wymiar etatu - 1, umowa na czas określony
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

więcej »
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie Dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został zatrudniony kandydat. Analizując dostarczone przez kandydatów dokumenty Komisja Rekrutacyjna ustaliła, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymagań niezbędnych tj. warunku posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy z dziećmi.

więcej »
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie

Wójt Gminy Łopuszno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie   

1. Wymiar etatu  - 1, umowa na czas określony

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

więcej »
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie Dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie

Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w wyniku przeprowadzenia w Urzędzie Gminy w Łopusznie postępowania o naborze na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie nie została zatrudniona żadna osoba, gdyż wybrana do zatrudnienia przez Komisję Rekrutacyjną kandydatka, która spełniała wymogi formalne oraz wymagania dodatkowe, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie podjęła decyzję o rezygnacji z zatrudnienia na w/w stanowisku.

« poprzednia następna »

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.