Stron główna Przetargi Instrukcja RedakcjaPowrót

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Łopusznie

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty - symbol OSOiO, obejmujący stanowiska pracy:

1) Kierownik referatu spraw obywatelskich i oświaty - 1 etat,
2) Ds. obsługi Rady Gminy, działalności gospodarczej i bhp - 1 etat,
3) Ds. obsługi sekretariatu i spraw kancelaryjnych - 1 etat,
4) Stanowisko ds. oświaty - 1 etat,
5) Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - 1 etat,
6) Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego - 1 etat,
7) Sprzątaczka - 1 etat,
8) Kierowca samochodu osobowego - 1 etat


Referat Finansowy - symbol Fn, obejmujący stanowiska pracy:

1) Skarbnik Gminy - kierownik referatu - 1 etat,
2) Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Zastępca Skarbnika Gminy - 1 etat,
3) Stanowisko ds. wymiaru podatków, opłat lokalnych oraz obsługi kasy - 1 etat,
4) Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat - 1 etat,
5) Stanowisko ds. księgowości budżetowej - sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych - 1 etat,
6) Stanowisko ds. księgowości budżetowej - organu i dochodów własnych jednostek - 1 etat,
7) Stanowisko ds. środków transportowych i ppoż. - 1 etat,
8) Stanowisko ds. obsługi księgowo-finansowej placówek oświatowych - 1 etat
9) Stanowisko ds. płac pracowników oświaty - 1 etat.


Referat Gospodarczo - Inwestycyjny - symbol GI obejmujący stanowiska pracy:

1) Kierownik referatu - odpowiada za realizację inwestycji gminnych, sprawy wynikające z ustawy "Prawo budowlane", dotyczące zamówień publicznych, rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami - 1 etat,
2) Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki komunalnej i zamówień publicznych - 1 etat,
3) Stanowisko ds. gospodarki wodnej i drogownictwa,
4) Stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami - 1 etat,
5) Stanowisko ds. rolnictwa - 0,5 etatu,
6) Stanowisko ds. inwestycji, leśnictwa i ochrony środowiska - 1 etat,
7) Stanowisko ds. inwestycji i funduszy europejskich - 2 etaty.

 

Urząd Stanu Cywilnego - symbol RiG obejmujący stanowiska pracy:

1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, którym jest Wójt Gminy,
2) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - 0,5 etatu.

Stanowisko pracy ds. Informatyzacji - Symbol I - 1 etat.

 

 

DO POBRANIA:
- Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Łopusznie

 

Zarządzenie Nr 54-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łopusznie nadanego zarządzeniem Nr 74-2014 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 30 grudnia 2014 roku

 

 

Zarządzenie Nr 57-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łopusznie nadanego zarządzeniem Nr 74-2014 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 30 grudnia 2014 roku

 
« powrótNapisał: root (webmaster@escsa.pl)
Data utworzenia: 31-05-07
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2021 ESC S.A.