,     Powrót

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łopuszno , że dnia 30 grudnia 2009 r. została wydana decyzja (znak: BGK-7624/02/2008/2009 ) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi powiatowej 0484T Gnieździska – Piekoszów na odcinku od km 7+081 do km 10+501”

Na podstawie art. 32 i 49a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 30 grudnia 2009 r. została wydana decyzja (znak: BGK-7624/02/2008/2009 ) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi powiatowej 0484T Gnieździska - Piekoszów na odcinku od km 7+081 do km 10+501"

 

Niniejsza decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Łopuszno w pokoju nr 1, oraz została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łopuszno

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póżn. zm.), oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łopuszno, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łopuszno przy ulicy Koneckiej 12, 26-070 Łopuszno.

 

Załączniki

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 30-12-09
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.