,     Powrót

Obwieszczenie informujące o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw, budynku usług gastronomicznych z pokojami noclegowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem i zjazdami z dróg wojewódzkich w miejscowości Łopuszno, działka o Nr ewid. gruntów 399/1

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

 

  wystąpił pismem z dnia 05.02.2010 r. znak: RDOŚ -26-WOO.II.-6613/2-160/09/ikg do Urzędu Gminy Łopuszno u sprawie uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw, budynku usług gastronomicznych z pokojami noclegowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem i zjazdami z dróg wojewódzkich (Łopuszno działka o nr ewidencyjnym gruntów 399/1).

Z dokumentacją przedłożoną do zaopiniowania oraz pełną treścią ww. pisma RDOŚ strony mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, II piętro, pok. 119, w godzinach 7:30 - 15:30, oraz w Urzędzie Gminy Łopuszno, pok. nr.1 , w godzinach 8:00 - 16:00

Załączniki

 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 18-02-10
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.