,     Powrót

Obwieszczenie o podaniu informacji do wiadomości publicznej informacji że została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia” budowa budynku inwentarskiego – kurnika o maksymalnej obsadzie do 180 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą…

Wójt Gminy Łopuszno, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 05.04.2011 r, na wniosek Państwa Teresy i Jerzego Zapały, zam. Oblęgorek 157 c, 26-067 Strawczyn wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - kurnika o maksymalnej obsadzie do 180 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr Ew. 402/5 w miejscowości Jasień, gmina Łopuszno.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Łopuszno , pok. Nr 1, w godzinach 800 do 1600.
 
« powrótNapisał: Michał (michal.nyga@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 27-05-11
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.