,     Powrót

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ wydobyciu piasków ze złoża „Ewelinów”

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 30.07.2012r. , na wniosek złożony przez Dorotę Marcinkowską, zam. Włoszczowska 39, 26-070 Łopuszno,

wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ wydobyciu piasków ze złoża „Ewelinów" - z działek nr ewidencyjnych 613, 614 obręb Ewelinów - gmina Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Z pełną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie UG w Łopusznie, w godzinach pracy tj. 8.00 - 16.00. W terminie 21 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia).

 
« powrótNapisał: beata12 (beata.stefanczyk@lopuszno.pl)
Data utworzenia: 30-07-12
Dziennik zmian


do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.