Stron główna Przetargi Instrukcja RedakcjaPowrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 307KB 209
Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łopusznie 47KB 258
Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości podatków i opłat w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Łopusznie 277KB 246
Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 39KB 212
Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Łopuszno 45KB 235
Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 1.2 MB 201
Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno 254KB 250
Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na trzyletnią kadencję obejmującą lata 2017-2020 459KB 249
Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie 27KB 250
Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie 30KB 228
Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Łopuszno do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 25KB 251
Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łopuszno na rok szkolny 118KB 240
Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 380KB 215
Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Łopuszno 63KB 229
Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 137KB 237
Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 172KB 227
Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Zakup i dostawa podręczników w ramach realiz 23KB 249
Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie wprowadzenia dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych 28KB 242
Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół w Gnieździskach 24KB 255
Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości, części nieruchomości, lokali użytkowych lub pomieszczeń stanowiących własność Gminy Łopuszno lub znajdujących się w jej wł 45KB 271

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2021 ESC S.A.