Stron główna Przetargi Instrukcja RedakcjaPowrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
UCHWAŁA NR XXIV/218/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz inny.pdf 53KB 238
UCHWAŁA NR XXIV/217/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawo.pdf 561KB 236
UCHWAŁA NR XXIV/216/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piotrowiec.pdf 1.2 MB 284
UCHWAŁA NR XXIV/215/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łopuszno.pdf 939KB 248
UCHWAŁA NR XXIV/214/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łopuszno.pdf 7.4 MB 375
UCHWAŁA NR XXIV/213/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie.pdf 31KB 217
UCHWAŁA NR XXIV/212/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Łopu.pdf 145KB 246
UCHWAŁA NR XXIV/211/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Oleszno.pdf 4.1 MB 291
UCHWAŁA NR XXIV/210/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych.pdf 2.3 MB 233
UCHWAŁA NR XXIV/209/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdzia.pdf 150KB 220
UCHWAŁA NR XXIV/208/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf 189KB 248
UCHWAŁA NR XXIV/207/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku.pdf 1.2 MB 270
UCHWAŁA NR XXIV/206/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2025.pdf 963KB 229
UCHWAŁA Nr XXIII/205/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 15 LUTEGO 2017 W SPRAWIE TRYBU POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, TERMINÓW I SPOSOBU ZGŁASZANIA KANDYDATUR NA CZŁON.pdf 96KB 275
UCHWAŁA Nr XXIII/204/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 15 LUTEGO 2017 W SPRAWIE PROJEKTU DOSTOSOWANIA SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW DO NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO.pdf 142KB 274

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2021 ESC S.A.