,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf 191KB 298
Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie Polityki Antykorupcyjnej Urzędu Gminy Łopuszno 100KB 305
Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych... 97KB 273
Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie planu dochodów i wydatków podległych jednostek oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łopuszno odrębnymi ustawami na 2016 rok 2.7 MB 373
Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Łopuszno 15KB 292
Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt 23KB 262
Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko lokalnego animatora sportu w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 23KB 275
Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2016 rok 210KB 294
Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 102KB 299
Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łopusznie 24KB 334
Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji i funduszy europejskich 28KB 285
Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego 29KB 252
Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami 28KB 248
Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw kancelaryjnych 28KB 273
Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łopuszno 26KB 248
Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie powołania Komisj Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości w Grabownicy, Marianowie i Łopuszno 26KB 247
Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawiepowołania składu komisji przetargowej dla zadania Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gminy Łopuszno w 2016 roku 24KB 258
Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łopuszno 24KB 234
Zarządzenie Nr 109/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 83KB 254
Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 318KB 363

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.