,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 67KB 240
Zarządzenie Nr 106/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 271KB 254
Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Łopuszno 19KB 345
Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 36KB 318
Zarządzenie Nr 103/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 300KB 307
Zarządzenie Nr 102/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 463KB 302
Zarządzenie Nr 101/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego posterunku policji w Łopusznie z przeznaczeniem na pomieszczenia 25KB 294
Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 27KB 280
Zarządzenie Nr 99/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 168KB 467
Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 196KB 307
Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego posterunku policji w Łopusznie z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno-biurowe Etap I 25KB 304
Zarządzenie Nr 96/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 325KB 307
Zarządzenie Nr 95/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom Nagrody Wójta Gminy Łopuszno w roku szkolnym 2015/2016 - Uchylone rozstrzygnięciem nazdzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.03.2016 61KB 542
Zarządzenie Nr 94/2015 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łopuszno na 2016 rok. 3 MB 324
Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno na lata 2016-2022 584KB 289
Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 122KB 302
Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie w 2015 roku 40KB 362
Zarządzenie Nr 90/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 463KB 321
Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie sportu 43KB 352
Zarządzenie Nr 88/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 370KB 340

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.