,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
UCHWAŁA NR XI/98/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 ROKU W SPRAWIE OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU GMINNYM, MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI OPŁAT ZA WYŻYWIENIE ORAZ WARUNKÓW CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD PONOSZENIA OPŁ.pdf 55KB 322
UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁOUSZNO NA 2016 ROK.pdf 30KB 304
UCHWAŁA NR XI/96/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 ROKU W SPRAWIE OPŁATY TARGOWEJ.pdf 67KB 313
UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY, ROLNY, OD NIERUCHOMOŚCI.pdf 526KB 372
UCHWAŁA NR XI/94/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSORTOWYCH.pdf 80KB 303
UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.pdf 65KB 321
UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 ROKU W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO NA 2016 ROK.pdf 23KB 267
UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA ZACHOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ PROMOWANIE EFEKTYWNEGO GOSP....pdf 24KB 273
UCHWAŁA NR XI/90/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 ROKU W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY W 2015 ROKU.pdf 1.6 MB 289
UCHWAŁA NR XI/89/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2015-2022.pdf 774KB 220
UCHWAŁA NR X/88/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK.pdf 635KB 307
UCHWAŁA NR X/87/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2015-2022.pdf 548KB 279
UCHWAŁA NR IX/86/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY.pdf 67KB 373
UCHWAŁA NR IX/85/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINY ŁOPUSZNO.pdf 25KB 318
UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ZALICZENIA DRÓG DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH.pdf 180KB 299

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.