,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI.pdf 22KB 305
UCHWAŁA NR IX/82/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ GMINY ŁOPUSZNO DO GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI.pdf 23KB 295
UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEJĘCIA OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁU TERENOWEGO W RZESZOWIE NA RZECZ GMINY ŁOPUSZNO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE MARIANÓW.pdf 21KB 301
UCHWAŁA NR IX/80/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEJĘCIA OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁU TERENOWEGO W RZESZOWIE NA RZECZ GMINY ŁOPUSZNO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE JASIEŃ.pdf 25KB 291
UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEJĘCIA OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁU TERENOWEGO W RZESZOWIE NA RZECZ GMINY ŁOPUSZNO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GNIEŹDZI.pdf 22KB 275
UCHWAŁA NR IX/78/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEJĘCIA OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁU TERENOWEGO W RZESZOWIE NA RZECZ GMINY ŁOPUSZNO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EUSTACHÓ.pdf 27KB 287
UCHWAŁA NR IX/77/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŁOPUSZNO ORAZ ICH WYDZIERŻAWIANIA LUB NAJMU NA OKRES DŁUŻSZY.pdf 172KB 357
UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ W LATACH 2016-2019.pdf 73KB 309
UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA, KTÓRE POZOSTAWIA SIĘ BEZ DALSZEGO BIEGU.pdf 15KB 299
UCHWAŁA NR IX/74/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI KIELECKIEMU NA REALIZACJĘ ZADANIA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0484T W MIEJSCOWOŚCI GNIEŹDZISKA W RAMACH PROGRAMU.pdf 23KB 301
UCHWAŁA NR IX/73/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ.pdf 15KB 272
UCHWAŁA NR IX/72/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY W 2015 ROKU.pdf 1.5 MB 358
UCHWAŁA NR IX/71/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2015-2022.pdf 566KB 243
UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 SIERPNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROPOZYCJI PLANU AGLOMERACJI ŁOPUSZNO.pdf 2.4 MB 380
UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z 21 SIERPNIA 2015 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WARUNKÓW I ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA .pdf 2.6 MB 377

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.