,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 87/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 402KB 318
Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządonych na dzień 25 października 2015 r 86KB 327
Zarządzenie Nr 85/2015 zmieniającej zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom w Urzędzie Gminy w Łopusznie zatrudnionych na stanowiskach 24KB 368
Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 69KB 307
Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów 14KB 330
Zarządzenie Nr 82/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych 75KB 394
Zarządzenie Nr 81/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 306KB 305
Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2015-2016 18KB 305
Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 37KB 400
Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Dostawa wraz z montażem wyposażenia obiektu systemu opiekinad dziećmi do lat 3-żłobka 19KB 280
Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 31KB 314
Zarządzenie Nr 76/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie 24KB 318
Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 461KB 315
Zarządzenie Nr 74/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 68/2015 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Łopuszno 21KB 323
Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2014 w sprawie zmiany składu komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 19KB 347
Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 99KB 327
Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oczyszczalni ścieków... 21KB 349
Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 262KB 344
Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 123KB 323
Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Łopuszno 72KB 400

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.