,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
UCHWAŁA Nr XXIII/203/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 15 LUTEGO 2017 W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY W 2017 ROKU.pdf 756KB 171
UCHWAŁA Nr XXIII/202/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 15 LUTEGO 2017 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2017-2025.pdf 620KB 160
UCHWAŁA NR XXII/201/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2017 ROKU W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR XII-73-2007 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2007R W SPRAWIE USTALENIA ZASAD KORZYSTANIA ZE STOŁÓWEK SZKOLNYCH.pdf 328KB 173
UCHWAŁA NR XXII/200/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2017R W SPRAWIE USTANOWIENIA ZASAD PRZYZNAWANIA SOŁTYSOM DIET.pdf 596KB 222
UCHWAŁA NR XXII/199/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2017 R W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOPUSZNIE.pdf 83KB 179
UCHWAŁA NR XXII/198/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2017 R W SPRAWIE PRZYJĘCIA -PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2016-2023.pdf 41.9 MB 173
UCHWAŁA NR XXII/197/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2017 R W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOPUSZNIE Z SIEDZIBĄ W ANTONIELOWIE 26A.pdf 770KB 165
UCHWAŁA NR XXI/196/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2017 R W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017.pdf 10.2 MB 179
UCHWAŁA NR XXII/195/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2017 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY RZECZOWEJ DLA POWIATU KIELECKIEGO.pdf 340KB 167
UCHWAŁA NR XXII/194/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2017 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU KIELECKIEGO.pdf 329KB 161
UCHWAŁA NR XXII/193/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2017 R W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY ŁOPUSZNO NA 2017 ROK.pdf 2.2 MB 213
UCHWAŁA NR XXII/192/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2017 R W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2017-2025.pdf 8.3 MB 169
UCHWAŁA NR XXI/191/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE WSPÓLNEJ OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁOPUSZNO ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.pdf 24KB 202
UCHWAŁA NR XXI/190/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 ROKU ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XVI/136/2000 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 08.09.2000 W SPRAWIE ZASAD UDZIELENIA I ROZMIARU ZNIŻEK TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIA.pdf 47KB 183
UCHWAŁA NR XXI/189/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W ŁOPUSZNIE NA 2017 ROK.pdf 48KB 157

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.