,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
UCHWAŁA NR VIII/68/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 SIERPNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ZNIESIENIA POMNIKA PRZYRODY.pdf 387KB 351
UCHWAŁA NR VIII/67/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 SIERPNIA 2015 ROKU W SPRAWIE UTWORZENIA GMINNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE ŻŁOBEK GMINNY W ŁOPUSZNIE..pdf 4.3 MB 651
UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 SIERPNIA 2015 ROKU W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY W 2015 ROKU.pdf 6.2 MB 332
UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 SIERPNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2015-2022.pdf 6.2 MB 316
Uchwała Nr VII/64/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno 166KB 429
Uchwała Nr VII/63/2015 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łopuszno na okres do dnia 31.12.2015 roku 25KB 374
Uchwała Nr VII/62/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łopuszno położonej w obrębie Lasocin 89KB 377
Uchwała Nr VII/61/2015 w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie na Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Łopusznie i zmiany statutu 114KB 378
Uchwała Nr VII/60/2015 w sprawie wystąpienia Gminy Łopuszno w Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach 20KB 343
Uchwała Nr VII/59/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Łopuszno i Gnieździska 727KB 440
Uchwała Nr VII/58/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie 26KB 400
Uchwała Nr VII/57/2015 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych 18KB 351
Uchwała Nr VII/56/2015 zmieniająca uchwalę Nr XII/74/2007 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Łopuszno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Czarną i Pilicą 30KB 357
Uchwała Nr VII/55/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-44-2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie udzielonej pomocy finansowej 19KB 301
Uchwała Nr VII/54/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku 814KB 341

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.