,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 27KB 320
Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków sołectw dotyczących przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego 32KB 363
Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości 40KB 309
Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 77KB 331
Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 249KB 388
Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dowóz uczniów do placówek oświatowych gminy łopuszno w roku szkolnym 2015-2016 18KB 327
Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Łopuszno 38KB 819
Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2015 rok 217KB 317
Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej w Urzędzie Gminy w Łopusznie 168KB 500
Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Łopuszno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń dotyczących referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku 34KB 296
Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 31KB 542
Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 366KB 302
Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022 674KB 271
Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Łopusznie ul. Kasztanowa i ul. Górny Bór 409KB 324
Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 1.9 MB 308
Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Julity Chmielewskiej 540KB 322
Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie powołania zespołu ds. strategii rozwoju gminy 630KB 386
Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie powierzenia dla Zastępcy Wójta prowadzenia niektórych spraw gminy 24KB 403
Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 350KB 309
Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowę obiektu systemu opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobka 37KB 340

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2019 ESC S.A.