,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwała Nr VII/53/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022 493KB 330
Uchwała Nr VII/52/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VI-41-2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 24KB 311
Uchwała Nr VII/51/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie 13KB 344
Uchwała Nr VII/50/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie 12KB 313
Uchwała Nr VII/49/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie 13KB 302
Uchwała Nr VII/48/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2014 rok 14KB 294
Uchwała Nr VII/47/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok 11KB 300
Uchwała Nr VI/46/2015 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę łopuszno i zasad zwrotu poniesionych wydatków 92KB 501
Uchwała Nr VI/45/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 36KB 452
Uchwała Nr VI/44/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 16KB 374
Uchwała Nr VI/43/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku 1.1 MB 374
Uchwała Nr VI/42/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022 553KB 366
Uchwała Nr VI/41/2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 40KB 388
Uchwała Nr V/40/2015 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łopuszno 239KB 1097
Uchwała Nr V/39/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na 2015 rok 91KB 490

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.