,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 62KB 367
Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowę obiektu systemu opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobka 23KB 391
Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie na zakup podręczników (Wyprawka szkolna 2015-2016) 18KB 574
Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 29KB 346
Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 344KB 364
Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. Wykonanie placów zabaw w ramach projektu Moje przedszkole - moje okno na świat 20KB 371
Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 293KB 388
Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie dokonani zmian w budżecie gminy na 2015 rok 228KB 383
Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 75KB 443
Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających wyrażonej w zlotych równowartości 30000 euro 331KB 587
Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 332KB 392
Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej 74KB 429
Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w Wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 12KB 353
Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 267KB 737
Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie 19KB 431
Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 124KB 369
Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nowym wozem 18KB 417
Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok 663KB 368
Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w Fanisławicach 21KB 478
Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 33KB 363

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.