,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwała Nr V/38/2015 opiniująca projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Ewelinów 469KB 506
Uchwała Nr V/37/2015 w sprawie ustanowienia pomników przyrody 88KB 415
Uchwała Nr V/36/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku 765KB 399
Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022 547KB 362
Uchwała Nr IV/34/2015 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 29KB 459
Uchwała Nr IV/33/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łopuszno na okres od dnia 07.04.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku 40KB 498
Uchwała Nr IV/32/2015 w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Łopuszno na lata 2015-2021 872KB 513
Uchwała Nr IV/31/2015 w sprawiepowierzenia uprawnień Wójtowi Gminy 22KB 401
Uchwała Nr IV/30/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 11KB 389
Uchwała Nr IV/29/2015 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 55KB 431
Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łopuszno na lata 2015-2020 376KB 474
Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku 779KB 424
Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022 574KB 429
Uchwala Nr III/25/2015 w sprawie wszczęcia postępowania wobec zamiaru mającego na celu połączenie kultury - GOK - GBP - GOSW w jednostkę organizacyjną o nazwie Łopuszańskie Centrum Kultury i Rekreacji w Łopusznie 101KB 475
Uchwala Nr III/24/2015 w sprawie wskazania miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości Gnieździska i Ruda Zajączkowska 27KB 448

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.