,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwala Nr III/23/2015 w sprawie powołania skarbnika gminy 14KB 457
Uchwala Nr III/22/2015 w sprawie odwołania skarbnika gminy 14KB 443
Uchwala Nr III/21/2015 zmienająca uchwałę Nr XII-74-2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Łopuszno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Czarną i Pilicą 24KB 394
Uchwala Nr III/20/2015 w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łopuszno na 2015 rok 47KB 438
Uchwala Nr III/19/2015 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy w Łopusznie na 2015 rok 40KB 393
Uchwała Nr III/18/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 139KB 482
Uchwała Nr III/17/2015 w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Łopusznie do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 503KB 416
Uchwała Nr III/16/2015 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie 42KB 410
Uchwała Nr III/15/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 496KB 514
Uchwala Nr III/14/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 31KB 400
Uchwala Nr III/13/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2015 rok 1.8 MB 488
Uchwala Nr III/12/2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022 600KB 485
Uchwala Nr II/11/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 22KB 753
Uchwala Nr II/10/2014 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy w Łopusznie 29KB 488
Uchwala Nr II/9/2014 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Łopusznie 27KB 441

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.