,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie 24KB 153
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 309KB 138
Zarządzenie Nr 6/2017 uchylające Zarządzenie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 19KB 135
Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie terminów wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych 51KB 133
Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 324KB 150
Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno... 139KB 177
Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie planu dochodów i wydatków podległych jednostek oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łopuszno odrębnymi 1.1 MB 153
Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Dowóz uczniów do placówek oświatowych 21KB 142
Zarządzenie Nr 90/2016 w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Łopuszno oraz jej jednostek organizacyjnych 31KB 155
Zarządzenie Nr 89/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 243KB 174
Zarządzenie Nr 88/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łopusznie nadanego zarządzeniem Nr 74/2014 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 30 grudnia 2014 roku.pdf 59KB 233
Zarządzenie Nr 87/2016 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Łopuszno.pdf 19KB 200
Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Urzędu Gminy w Łopusznie, marki KIA CEE'D.pdf 93KB 238
Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy Łopuszno.pdf 53KB 180
Zarządzenie Nr 84/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 867KB 159
Zarządzenie Nr 83/2016 w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa samochodu służbowego Urzędu Gminy w Łopusznie marki KIA CEED 35KB 205
Zarządzenie Nr 82/2016 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i oddziałach przedszkolnych, da których organem prowadzącym... 105KB 221
Zarządzenie Nr 81/2016 w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łopuszno w 2017 i 2018 r 16KB 187
Zarządzenie Nr 80/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości w Grabownicy i Łopusznie 18KB 176
Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 537KB 241

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.