,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 15 stycznia 2015 r w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 37KB 703
Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie powołania komisji do weryfikowania i opiniowania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 20KB 385
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 350KB 885
Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji i funduszy europejskich w Referacie Gospodarczo-Inwestycyjnym Urzędu Gminy w Łopusznie 23KB 442
Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie 22KB 442
Zarządzenie Nr 2/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Łopuszno 110KB 448
Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 43KB 470
Zarządzenie Nr 79/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 198KB 379
Zarządzenie Nr 78/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 28KB 355
Zarządzenie Nr 77/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 69KB 439
Zarządzenie Nr 76/2014 w sprawie powołania komisji do kontroli kasy w dniu 31.12.2014 r. 14KB 414
Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie powołania zastępcy wójta 14KB 999
Zarządzenie Nr 74/2014 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łopusznie 708KB 1123
Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 27KB 582
Zarządzenie Nr 72/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 366KB 429
Zarządzenie Nr 71/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 258KB 366
Zarządzenie Nr 70/2014 w sprawie oraganizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa 283KB 866
Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 65KB 414
Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowaddzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania odpadów komunalnych 20KB 411
Zarządzenie Nr 67/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 25KB 498

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.