,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwala Nr XXXII/215/2014 zmiemniająca uchwałę Nr XVI-99-2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2012 w sprawie podziału Gminy Łopuszno na stałe obwody głosowania 21KB 486
Uchwala Nr XXXII/214/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łopuszno położonej w obrębie Jasień 68KB 476
Uchwala Nr XXXII/213/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Jedle 35KB 439
Uchwala Nr XXXII/212/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 15KB 465
Uchwala Nr XXXII/211/2014 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 402KB 530
Uchwala Nr XXXII/210/2014 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 593KB 471
Uchwala Nr XXXII/209/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku 942KB 525
Uchwala Nr XXXII/208/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2014-2022 492KB 474
Uchwała Nr XXXI/207/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piotrowiec na lata 2014-2020 654KB 509
Uchwała Nr XXXI/206/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku 723KB 513
Uchwała Nr XXXI/205/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2014-2022 488KB 502
Uchwala Nr XXX/204/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na 2014 rok 89KB 655
Uchwala Nr XXX/203/2014 w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn Przygotowanie dokumentacji projektowej Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 120KB 879
Uchwala Nr XXX/202/2014 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 19KB 507
Uchwala Nr XXX/201/2014 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łopuszno 110KB 542

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.