,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 555KB 410
Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 167KB 712
Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy Łopuszna w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2015 rok 2.2 MB 461
Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 464KB 427
Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie sportu 49KB 468
Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 102KB 445
Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 362KB 444
Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Budowa publicznej toalety wolnostającej 21KB 424
Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na rozbiórkę budynku drewnianego byłej szkoły w Snochowicach 15KB 403
Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów i wyznaczenia osób do pełnienia funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji 51KB 445
Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Łopusznie do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz przyjmowania zgłoszeń głosowania korespondencyjnego 40KB 437
Zarządzenie Nr 55/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 305KB 425
Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 33KB 439
Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Łopusznie 29KB 489
Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/2009 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Łopusznie 54KB 502
Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie zmiany w WPF 187KB 429
Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 36KB 417
Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 146KB 416
Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Łopuszno 19KB 530
Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 309KB 450

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.