,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 555KB 402
Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 167KB 704
Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy Łopuszna w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2015 rok 2.2 MB 455
Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 464KB 418
Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie sportu 49KB 461
Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 102KB 438
Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 362KB 437
Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Budowa publicznej toalety wolnostającej 21KB 417
Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na rozbiórkę budynku drewnianego byłej szkoły w Snochowicach 15KB 396
Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów i wyznaczenia osób do pełnienia funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji 51KB 437
Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Łopusznie do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz przyjmowania zgłoszeń głosowania korespondencyjnego 40KB 428
Zarządzenie Nr 55/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 305KB 416
Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 33KB 428
Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Łopusznie 29KB 481
Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/2009 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Łopusznie 54KB 496
Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie zmiany w WPF 187KB 422
Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 36KB 409
Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 146KB 408
Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Łopuszno 19KB 522
Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 309KB 444

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.