Stron główna Przetargi Instrukcja RedakcjaPowrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwala Nr XXX/200/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku 762KB 519
Uchwala Nr XXX/199/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2014-2022 549KB 496
Uchwala Nr XXX/198/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie za 2013 rok 13KB 535
Uchwala Nr XXX/197/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie za 2013 rok 13KB 479
Uchwala Nr XXX/196/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie za 2013 rok 13KB 506
Uchwala Nr XXX/195/2014 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok 12KB 490
Uchwala Nr XXX/194/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok 13KB 499
Uchwala Nr XXIX/193/2014 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie 138KB 613
Uchwala Nr XXIX/192/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku 879KB 530
Uchwala Nr XXIX/191/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2014-2022 493KB 555
Uchwała Nr XXVIII/190/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf 14KB 587
Uchwała Nr XXVIII/189/2014 w sprawie powierzenia Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26a, obowiązkowego zadania własnego Gminy Łopuszno, dotyczącego prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania....pdf 171KB 617
Uchwała Nr XXVIII/188/2014 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.pdf 84KB 567
Uchwała Nr XXVIII/187/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób korzystających z pomocy w ramach wieloletniego programu....pdf 31KB 533
Uchwała Nr XXVII/186/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem....pdf 26KB 544

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2021 ESC S.A.