,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwała Nr XXVIII/185/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Łopuszno na okręgi wyborcze, i ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.pdf 51KB 642
Uchwała nr XXVIII/184/2014 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26a.pdf 20KB 544
Uchwała Nr XXVIII/183/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.pdf 474KB 662
Uchwała Nr XXVIII/182/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2014 rok.pdf 1.5 MB 593
Uchwała Nr XXVIII/181/2014 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2014-2022.pdf 544KB 519
Uchwala Nr XXVII/180/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III-28-98 dotyczącej utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie 17KB 588
Uchwala Nr XXVII/179/2013 w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rady Gminy Łopuszno na 2014 rok 47KB 573
Uchwala Nr XXVII/178/2013 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy w Łopusznie na 2014 rok 39KB 535
Uchwala Nr XXVII/177/2013 w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach 19KB 519
Uchwala Nr XXVII/176/2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 82KB 519
Uchwala Nr XXVII/175/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku 191KB 521
Uchwala Nr XXVII/174/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2013-2022 442KB 511
Uchwala Nr XXVI/173/2013 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łopuszno 18KB 550
Uchwala Nr XXV/172/2013 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 353KB 601
Uchwala Nr XXV/171/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 35KB 576

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.