,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i dotacji celowej z budżetu Gminy Łopuszno dla samorządowych instytucji kultury 180KB 1309
Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie upoważnienia do wydawania Kart Dużej Rodziny 33KB 554
Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowaddzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Remont budynku remizy w Gnieździskach 20KB 398
Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 30KB 416
Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 148KB 390
Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie powołania składu komisji do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury, sztuki 19KB 398
Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Łopuszno 68KB 430
Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 70KB 405
Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowaddzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Łopuszno w roku szkolnym 2014/2015 19KB 387
Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie określenia Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Łopuszno, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny- sekretariat 31KB 513
Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 176KB 404
Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 28KB 415
Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 241KB 414
Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 123KB 383
Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Anny Serafin 26KB 444
Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Agnieszki Nalepy 26KB 419
Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Małgorzaty Szymkiewicz 26KB 435
Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 281KB 413
Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 328KB 423
Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie uzupełnienia Zarządzenia nr 67/2013 z dnia 14.11.2013 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 78KB 449

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2019 ESC S.A.