,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i dotacji celowej z budżetu Gminy Łopuszno dla samorządowych instytucji kultury 180KB 1343
Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie upoważnienia do wydawania Kart Dużej Rodziny 33KB 590
Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowaddzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Remont budynku remizy w Gnieździskach 20KB 436
Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 30KB 448
Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 148KB 420
Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie powołania składu komisji do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury, sztuki 19KB 429
Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Łopuszno 68KB 461
Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 70KB 440
Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowaddzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Łopuszno w roku szkolnym 2014/2015 19KB 425
Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie określenia Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Łopuszno, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny- sekretariat 31KB 560
Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 176KB 438
Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 28KB 452
Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 241KB 445
Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 123KB 414
Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Anny Serafin 26KB 479
Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Agnieszki Nalepy 26KB 457
Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Małgorzaty Szymkiewicz 26KB 467
Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 281KB 445
Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 328KB 457
Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie uzupełnienia Zarządzenia nr 67/2013 z dnia 14.11.2013 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 78KB 484

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.