Stron główna Przetargi Instrukcja RedakcjaPowrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwala Nr XXV/170/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok 19KB 531
Uchwala Nr XXV/169/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku 366KB 524
Uchwala Nr XXV/168/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2013-2022 487KB 535
Uchwala Nr XXV/167/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI-130-2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 16KB 518
Uchwala Nr XXIV/166/2013 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łopuszno położonej w obrębie Snochowice 30KB 599
Uchwala Nr XXIV/165/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 22KB 567
Uchwala Nr XXIV/164/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku 830KB 543
Uchwala Nr XXIV/163/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2013-2022 547KB 530
Uchwala Nr XXIII/162/2013 w sprawie określenia rodzajó świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 104KB 848
Uchwala Nr XXIII/161/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łopuszno 25KB 592
Uchwala Nr XXIII/160/2013 w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 73KB 703
Uchwala Nr XXIII/159/2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łopuszno na lata 2013-2017 196KB 1030
Uchwala Nr XXIII/158/2013 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczących wyznaczenia granic Konecko - Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 937KB 1009
Uchwala Nr XXIII/157/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 17KB 592
Uchwala Nr XXIII/156/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej polegającej na wykonaniu Opracowania koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728. 25KB 564

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2021 ESC S.A.