,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie na zakup podręczników (Wyprawka szkolna 2014/2015) 17KB 497
Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 125KB 413
Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Remont dróg gminnych w miejscowości Łopuszno 19KB 422
Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Urzędzie Gminy Łopuszno 328KB 479
Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 317KB 445
Zarządzenie Nr 21A/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok dotyczący tzw. małych projektów 25KB 457
Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na na fiansowanie projektu pn Moje przedszkole - moje okno na świat 776KB 1032
Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia w dniu 25 maja 2014 roku na terenie Gminy Łopuszno wyborów do Parlamentu Europejskiego 135KB 667
Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 119KB 447
Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 290KB 461
Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondecyjnego na terenie Gminy Łopuszno 17KB 466
Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łopusznie 745KB 644
Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 28KB 487
Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie w 2014 roku 20KB 461
Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 121KB 456
Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 39KB 459
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie zmiany planu wydatków Urzędu Gminy Łopuszno w 2014 roku 26KB 473
Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 20KB 434
Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 33KB 454
Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 206KB 501

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2018 ESC S.A.