,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwala Nr XXIII/155/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Łopusznie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łopuszno 18KB 655
Uchwala Nr XXIII/154/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 23KB 562
Uchwala Nr XXIII/153/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finanasowanie w ramach PROW 2007-2013 32KB 601
Uchwala Nr XXIII/152/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu 21KB 577
Uchwala Nr XXIII/151/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku 724KB 535
Uchwala Nr XXIII/150/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2013-2022 477KB 540
Uchwala Nr XXII/149/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI-168-2001 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 czerwca 2001 w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 18KB 675
Uchwala Nr XXII/148/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 31KB 628
Uchwala Nr XXII/147/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku 713KB 664
Uchwala Nr XXII/146/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2022 474KB 622
Uchwała Nr XXI/145/2013 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032 2.2 MB 866
Uchwała Nr XXI/144/2013 w sprawie gminnego programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łopuszno 435KB 977
Uchwała Nr XXI/143/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku 164KB 643
Uchwała Nr XXI/142/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2013-2022 287KB 602
Uchwała Nr XXI/141/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie za 2012 rok 13KB 743

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.