,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
UCHWAŁA NR XXI/188/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU PRACY RADY GMINY W ŁOPUSZNIE NA 2017 ROK.pdf 39KB 147
UCHWAŁA NR XXI/187/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016.pdf 45KB 154
UCHWAŁA NR XXI/186/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XIV/128/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 26 LUTEGO 2016 W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ.pdf 22KB 152
UCHWAŁA NR XXI/185/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY W 2016 ROKU.pdf 842KB 157
UCHWAŁA NR XXI/184/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2016-2022.pdf 1 MB 157
UCHWAŁA NR XX/183/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR V-37-2015 Z DNIA 9 KWIETNIA 2015 W SPRAWIE USTANOWIENIA POMNIKÓW PRZYRODY.pdf 29KB 160
UCHWAŁA NR XX/182/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XVIII-97-2004 W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO.pdf 521KB 152
UCHWAŁA NR XX/181/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA CZASU OBOWIĄZYWANIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁOPUSZNO NA OKRES OD 01 STYCZNIA.pdf 27KB 153
UCHWAŁA NR XX/180/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 W SPRAWIE OPŁATY TARGOWEJ.pdf 47KB 146
UCHWAŁA NR XX/179/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.pdf 62KB 182
UCHWAŁA NR XX/178/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO NA 2017 ROK.pdf 23KB 158
UCHWAŁA NR XX/177/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY W 2016 ROKU.pdf 1.3 MB 171
UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2016-2022.pdf 788KB 154
UCHWAŁA NR XIX/175/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA DZIERŻAWĘ, NA OKRES 30 LAT ORAZ ODSTĄPIENIA OD PRZETARGOWEGO TRYBU ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁ.pdf 25KB 220
UCHWAŁA NR XIX/174/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA PRZYSTANÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WARUNKÓW I ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH ZARZĄDZAJĄCYM JEST.pdf 237KB 194

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.