,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6-2013 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 12 lutego 2013 r. 21KB 568
Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno na rok 2014 90KB 556
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie zobowiązania Komendanta Gminnego OSP do aktualizacji i weryfikacji stanu osobowego strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych 21KB 522
Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 188KB 526
Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie planu dochodów i wydatków podległych jednostek oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 658KB 504
Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 229KB 530
Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego - boiska w Łopusznie 18KB 530
Zarządzenie Nr 85/2013 w sprawie powołania komisji kontroli kasy w dniu 31-12-2013 r. 13KB 531
Zarządzenie Nr 84/2013 w sprawie określenia zasad sporządzania umów zawieranych przez Gminę Łopuszno oraz prowadzenia ich rejestru 76KB 759
Zarządzenie Nr 83/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33-2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Łopusznie 28KB 562
Zarządzenie Nr 82/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok 113KB 549
Zarządzenie Nr 81/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok 93KB 547
Zarządzenie Nr 80/2013 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartoście nieprzekaraczającej wyrazonej w złotych równowartości 14000 euro w Gminie Łopuszno 337KB 676
Zarządzenie Nr 79/2013 w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Łopuszno 49KB 692
Zarządzenie Nr 78/2013 dotyczy upoważnienia Pani Alicji Kuropatwy 22KB 593
Zarządzenie Nr 77/2013 dotyczy upoważnienia Pani Alicji Kuropatwy 24KB 577
Zarządzenie Nr 76/2013 w sprawie powołania składu likiwdacyjnej do protokolarnego stwierdzenia likwidacji zbiornika bezodpływowego 16KB 580
Zarządzenie Nr 752013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok 68KB 551
Zarządzenie Nr 74/2013 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Remont dróg gminnych 18KB 534
Zarządzenie Nr 73/2013 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Konserwacja oświetlenia drogowego 17KB 519

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.