,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwała Nr XXI/140/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie za 2012 rok 13KB 756
Uchwała Nr XXI/139/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie za 2012 rok 13KB 598
Uchwała Nr XXI/137/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok 13KB 665
Uchwała Nr XX/136/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łopuszno 29KB 710
Uchwała Nr XX/135/2013 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno 29KB 687
Uchwała Nr XX/134/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno 340KB 817
Uchwała Nr XX/133/2013 w zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie 38KB 620
Uchwała Nr XX/132/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 33KB 643
Uchwała Nr XX/131/2013 zmieniająca uchwalę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inakasentów 89KB 715
Uchwała Nr XX/130/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 33KB 610
Uchwała Nr XX/129/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku 261KB 625
Uchwała Nr XX/128/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2013-2022 1.2 MB 613
Uchwała Nr XIX/127/2013 w sprawie nadania nazw ulic w obebie miejscowości Łopuszno 160KB 725
Uchwała Nr XIX/126/2013 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wyodrębnienia w grupie obszarów funkcjonalnych regionu świętokrzyskiego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 221KB 690
Uchwała Nr XIX/125/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łopuszno do projektu pn. Kielecki Obaszar Funkcjonalny 48KB 724

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.