,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwała Nr XVIII/109/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku 556KB 597
Uchwała Nr XVIII/108/2012 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Fannansowej na lata 2012-2020 344KB 650
Uchwała Nr XVII.107.2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łopuszno na lata 2013-2017.pdf 201KB 722
Uchwała Nr XVII.106.2012 w sprawie uchwalenai uchwały określającej wysokość stawek czynszu regulowanego.pdf 14KB 686
Uchwała Nr XVII.105.2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenai w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łopuszno na 2013 rok.pdf 29KB 682
Uchwała Nr XVII.104.2012 w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.pdf 63KB 663
Uchwała Nr XVII.103.2012 w sprawie określenia wyskokości stawek podatku od nieruchomości.pdf 45KB 661
Uchwała Nr XVII.102.2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.pdf 18KB 589
Uchwała Nr XVII.101.2012 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy 2012 roku.pdf 63KB 597
Uchwała Nr XVI/100/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpenia Gminy Łopuszno do regionalnego systemu gospodarki odpadami 43KB 719
Uchwała Nr XVI/99/2012 w sprawie podziału gminy Łopuszno na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 96KB 752
Uchwała Nr XVI/98/2012 w sprawie podziału gminy Łopuszno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 91KB 753
Uchwała Nr XVI/97/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku 304KB 720
Uchwała Nr XVI/96/2012 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2020 1023KB 615
Uchwała Nr XV/95/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Pańśtwa na potrzeby ŚZMiUW w Kielcach nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Fanisławice 360KB 708

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.