,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwała Nr XV/94/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łopuszno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 42KB 746
Uchwała Nr XV/93/2012 w sprawie ząciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie zadania Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków 46KB 734
Uchwała Nr XV/92/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 56KB 705
Uchwała Nr XV/91/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku 1.8 MB 667
Uchwała Nr XV/90/2012 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2020 1 MB 650
Uchwała Nr XIV/89/2012 w sprawie nadania statutu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie 83KB 974
Uchwała Nr XIV/88/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr II-8-2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 52KB 669
Uchwała Nr XIV/87/2012 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Gminy w Łopusznie 37KB 687
Uchwała Nr XIV/86/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr II-9-2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 37KB 722
Uchwala Nr XIII/85/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 208KB 734
Uchwala Nr XIII/84/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 205KB 733
Uchwała Nr XIII/83/2012 w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 66KB 727
Uchwała Nr XIII/82/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr IX-58-2007 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu 59KB 738
Uchwała Nr XIII/81/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-179-2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie 54KB 664
Uchwała Nr XIII/80/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku 112KB 619

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.