,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok 145KB 595
Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie powołania składu komisji przetargowej dla zadania pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łopuszno 36KB 619
Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie na zakup podręczników (Wyprawka szkolna 2013-2014) 18KB 846
Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej 122KB 738
Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok 39KB 603
Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok 26KB 635
Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o dofinasowanie przedsięwzięć z zakresu sportu 82KB 652
Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok 133KB 607
Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok 193KB 610
Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie zmiay Zarządzenia Nr 40-2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 32KB 650
Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok 726KB 632
Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie ustalenia ceny za wydruk arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego 23KB 722
Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Antonielów 27KB 623
Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok 42KB 609
Zarządzenei Nr 19/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok 76KB 623
Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta 22KB 633
Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Łopuszno oraz wzajemnych rozliczeń między jednostkami na koncie 976 193KB 1444
Zarządzenie Nr 16_2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok 154KB 616
Zarządzenie Nr 15_2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta 29KB 799
Zarządzenie Nr 14_2013 uposważnienie dla Pana Krzysztofa Kumańskiego 23KB 656

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.