,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwala Nr XIII/79/2012 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2020 29KB 659
Uchwała Nr XIII/78/2012 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 52KB 691
Uchwala Nr XIII/77/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie za 2011 rok 36KB 652
Uchwala Nr XIII/76/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie za 2011 rok 37KB 621
Uchwala Nr XIII/75/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie za 2011 rok 36KB 666
Uchwała Nr XIII/74/2012 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonaniabudżetu gminy za 2011 rok 45KB 654
Uchwala Nr XIII/73/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu za 2011 rok 45KB 679
Uchwała Nr XII/72/2012 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 37KB 680
Uchwała Nr XII/71/2012 w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania 70KB 807
Uchwała Nr XII/70/2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łopuszno na lata 2012 – 2016 104KB 813
Uchwala Nr XII/69/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku 83KB 695
Uchwala Nr XII/68/2012 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2020 170KB 668
Uchwała Nr XI/67/2012 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 72KB 1059
Uchwała Nr XI/66/2012 w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łopuszno na 2012 rok 68KB 677
Uchwała Nr XI/65/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok 312KB 813

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.